Religion och Teologi

Religion och Teologi header image 1
May 27, 2019  

Yvonne Maria Werner | Protest i traditionens namn: Den katolska traditionalistiska rörelsen

I denna föreläsning undersöker Yvonne Maria Werner, professor på historiska institutionen vid Lunds Universitet, hur de traditionalistiska grupperna inom katolska kyrkan håller fast vid den livsform som var gängse fram till mitten av 1960-talet, då Andra vatikankonciliet kom med sina reformer. För att värna vad man uppfattar som den sanna katolicismen har dessa grupper byggt upp församlingar och missionscentra vid sidan av de etablerade strukturerna. Föredraget belyser den katolska traditionalistiska rörelsens uppkomst, utveckling och verksamhet och diskuterar dess betydelse i dagens katolska kyrka.

För att ta del av bilderna från föredraget, se följande länk: https://lu.box.com/s/mk5h1n8jnjau3h1w7b5ujrkn5gpiz9mh

Föredraget är det fjärde (av sju) i serien "The Many Guises of European Catholicism" som arrangeras av Centrum för teologi och religionsvetenskap med stöd från Centrum för europaforskning vid Lunds universitet.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. 

För kritik eller kommentarer, skriv en rad till religionochteologi@outlook.com.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken. 

May 23, 2019  

Anne-Christine Hornborg | Doing the Rite Thing

Detta avsnitt av R&T är avskedsföreläsningen professor Anne-Christine Hornborg höll 21 Maj, 2019, under titeln "Doing the Rite Thing."

Hornborg är professor i religionshistoria med fokus på religionsantropologiska studier, och skrev avhandling, A Landscape of Left-Overs: Changing Conception of Place and Environment among Mi’kmaq Indians of Eastern Canada (2001) som bygger på historisk källforskning och fältarbeten hos kanadensiska mi’kmaqindianer 1992-1993, 1996 och 2000. Hornborg har också fältarbetat på Tongaöarna 1998 och 2001, och i Peru 2004, samt återbesökt mi’kmaqreservaten 2009.

Akademiska intressen rör urbefolkningars kosmologier, animism, naturuppfattningar, antropologen i fält och ekologi och religion, och prof. Hornborg har utvecklat det interdisciplinära ämnet Ritual Studies och forskat om ritteorier och nya rituella praktiker (som nyandlig ”terapi” och ”coachning”) i det senmoderna Sverige. Vidare beskriver Hornborg "ritualstudier som en viktig del i forskning om religion, maktförhållanden, mänsklig erfarenhet och livsvärldar och flera av mina internationella publikationer behandlar ritualer och den rituella praktiken."

Länkar till klippen som hörs i föreläsningen: 

För lista med publikationer, följ denna länk.

------------------------------------------------------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. 

För kritik eller kommentarer, skriv en rad till religionochteologi@outlook.com.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken. 

May 20, 2019  

Robert D. Resnick | Voices from the Holocaust: The Story of the Ravensbrück Archive

This is the last part of the ongoing series where R&T re-podcasts past lectures held by previous honorary doctors at HT-faculties of Lund University.

Robert D. Resnick is a real estate entrepreneur and a philanthropist. He chairs the Ravensbrück campaign of the Lund University Foundation. As you will hear in this lecture, he was an exchange student at Lund University in 1971−72, and has over the years worked for the University in various capacities within the context of the Lund University Foundation.

Resnick’s most important contribution to Lund University involves the digitisation of the Ravensbrück Archive at the University Library. Thanks to his personal contribution and his persistent work in attracting donations to this project, the library has been able to digitise and translate into English large parts of the archive, thereby making it accessible to a wide circle of researchers and a keen general public through a web portal.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Religion and Theology is produced by Joel Kuhlin for the Center for Theology and Religious Studies.

If you have comments or critique of this episode, or any other episodes of R&T, please write an email to religionochteologi@outlook.com.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Music for R&T is generously provided by the trio Nous (Thomas Hellsten, Tom Tveita, Per Boqvist).

May 19, 2019  

Magdalena Dziaczkowska | Theology of the Nation: The Role of the Catholic Church in Poland in Shaping & Preserving Polish National Identity

In this lecture, Magdalena Dziaczkowska, phd-student at CTR, explores the way in which the Catholic Church in Poland has contributed to the shaping of Polish national identity, safeguarded that notion and conferred a theological meaning on it. It will briefly examine historical circumstances behind this development, and will conclude by pointing to the challenges which the theologization of Polishness poses to the Catholic Church in Poland today.

This is the third lecture (of seven) in the series "The Many Guises of European Catholicism", that the Centre for Theology and Religious Studies is organising with support from the Centre for European Studies at Lund University

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Religion and Theology is produced by Joel Kuhlin for the Center for Theology and Religious Studies.

If you have comments or critique of this episode, or any other episodes of R&T, please write an email to religionochteologi@outlook.com.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Music for R&T is generously provided by the trio Nous (Thomas Hellsten, Tom Tveita, Per Boqvist).

May 13, 2019  

Elias Bongmba | Eschatology and Otherness: Imagining and Anticipating the Future in Africa

In this episode we once again return to past honorary doctors at the HT-faculty at Lund University. Professor Elias Bongmba gave a open lecture during the spring of 2018, with the title "Eschatology and Otherness: Imagining and Anticipating the Future in Africa".

Professor Elias Kifon Bongmba is a theology, religious studies and African studies scholar who works at Rice University in Houston, Texas. His research and teaching covers broad areas and combines theology, religious studies, philosophy and ethnology. His books include philosophical, theological and social analysis of African witchcraft, and discuss public theology as well as the HIVAIDS pandemic in Africa. He is currently working on an extensive introduction to the three major groups of religious tradition in Africa: traditional African religions, Islam and Christianity.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Religion and Theology is produced by Joel Kuhlin for the Center for Theology and Religious Studies.

If you have comments or critique of this episode, or any other episodes of R&T, please write an email to religionochteologi@outlook.com.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A special thank you to Martin Degrell of the podcast HT-samtal and the trio Nous (Thomas Hellsten, Tom Tveita, Per Boqvist).

Play this podcast on Podbean App