Religion och Teologi

Religion och Teologi header image 1
May 27, 2019  

Yvonne Maria Werner | Protest i traditionens namn: Den katolska traditionalistiska rörelsen

May 27, 2019

I denna föreläsning undersöker Yvonne Maria Werner, professor på historiska institutionen vid Lunds Universitet, hur de traditionalistiska grupperna inom katolska kyrkan håller fast vid den livsform som var gängse fram till mitten av 1960-talet, då Andra vatikankonciliet kom med sina reformer. För att värna vad man uppfattar som den sanna katolicismen har dessa grupper byggt upp församlingar och missionscentra vid sidan av de etablerade strukturerna. Föredraget belyser den katolska traditionalistiska rörelsens uppkomst, utveckling och verksamhet och diskuterar dess betydelse i dagens katolska kyrka.

För att ta del av bilderna från föredraget, se följande länk: https://lu.box.com/s/mk5h1n8jnjau3h1w7b5ujrkn5gpiz9mh

Föredraget är det fjärde (av sju) i serien "The Many Guises of European Catholicism" som arrangeras av Centrum för teologi och religionsvetenskap med stöd från Centrum för europaforskning vid Lunds universitet.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. 

För kritik eller kommentarer, skriv en rad till religionochteologi@outlook.com.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.