Religion och Teologi

Religion och Teologi header image 1
February 13, 2020  

Lina Wolff | Religion & Existens

Under höstterminens sista samtalskväll samtalade författaren Lina Wolff med professor Stephan Borgehammar (praktisk teologi) och doktorand Clara Nystrand (praktisk teologi), om Wolffs senaste bok "Köttets tid." Rubriken för samtalet var "Religion & Existens: Konsten att överleva."

Samtalet spelades in 23:e januari, inför publik som samlats i Lux-byggnadens aula (vid Lunds universitet) för ett CTR-arrangemang som sker med hjälp av ett generöst bidrag från Thora Ohlssons stiftelse.

------------------------------------------------------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. 

För kritik eller kommentarer, skriv en rad till religionochteologi@outlook.com.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken

January 20, 2020  

Silvio Ferrari | The Christian Roots of the Secular State

This is the first lecture in the series "Beyond secular/religious division: The role of religion in the public sphere in polarized Europe", presented by the Centre for Theology and Religious Studies and the Centre for European Studies at Lund University.

Prof. Silvio Ferrari, of University of Milan, writes in the abstract for the lecture: "In this presentation, I argue that the different fortunes of the secular state in the predominantly Jewish, Christian and Muslim countries depend significantly (although not exclusively) on their different religious background and, in particular, on the conception of God’s law that developed in the theological and legal traditions of these three religions. After a short description of what God’s law means in the Jewish, Christian and Islamic legal systems, I shall focus on the different interpretations of the nature and scope of God’s law in these religious traditions. The impact that these differences have on the acceptance (or rejection) of the secular state in Israel and in the Christian and Muslim countries will be examined in the last part of this chapter."

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Religion and Theology is produced by Joel Kuhlin for the Center for Theology and Religious Studies.

If you have comments or critique of this episode, or any other episodes of R&T, please write an email to religionochteologi@outlook.com.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Music for R&T is generously provided by the trio Nous (Thomas Hellsten, Tom Tveita, Per Boqvist).

 
December 13, 2019  

Lasse Berg | Religion & Existens

Hösten andra del från samtalsserien "Religion & Existens: Tre samtal om konsten att överleva" utgörs av samtalet mellan Lasse Berg, dokumentärfilmare och författare, universitetslektor Alexander Maurits (kyrkohistoria) och professor Lynn Åkesson (etnologi.) 

Samtalet spelades in 28 November inför publik som samlades i Lux-byggnaden, vid Lunds universitet, för detta CTR-arrangemang som sker med hjälp av ett generöst bidrag från Thora Ohlssons stiftelse.

------------------------------------------------------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. 

För kritik eller kommentarer, skriv en rad till religionochteologi@outlook.com.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.

 

December 9, 2019  

Fáinche Ryan | Consumerism replaces Christianity?

This is the eight lecture in the series "The Many Guises of European Catholicism," hosted by the Centre for Theology and Religious Studies, and the Centre for European Studies at Lund University. And on the 25th of September - 2019, assistent Professor of the Loyola Institute (Dublin) dr. Fáinche Ryan, talked on the topic: "Consumerism replaces Christianity? The Case of Ireland."

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Religion and Theology is produced by Joel Kuhlin for the Center for Theology and Religious Studies.

If you have comments or critique of this episode, or any other episodes of R&T, please write an email to religionochteologi@outlook.com.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Music for R&T is generously provided by the trio Nous (Thomas Hellsten, Tom Tveita, Per Boqvist).

December 2, 2019  

Thomas Arentzen | Fromma träd i tidig kristendom

Den 14 november 2018 utsågs Thomas Arentzen till oavlönad docent i kyrkohistoria vid Humanistiska och teologiska fakulteterna, i Lund. Den 12 November 2019 höll Arentzen äntligen sin docent-föreläsning på CTR: "Fromma träd i tidig kristendom." Arentzen beskriver sin tidigare och nutida forskargärning på följande vis:  "Mina forskningsintressen omfattar bysantinsk kristendom och ekologi. Mer allmänt har jag fokuserat på folklig fromhet och litterära uttryck för kristen tro. Monografin The Virgin in Song från 2017 utforskar karaktäriserangar av Jungfru Maria i senantik poesi. Sedan redigerade jag antologin The Reception of the Virgin in Byzantium. Jag leder nu forskningsprojektet Bortom trädgården: En ekokritisk undersökning av tidigbysantinsk kristendom."

------------------------------------------------------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. 

För kritik eller kommentarer, skriv en rad till religionochteologi@outlook.com.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken

November 17, 2019  

Jayne Svenungsson | The Art of Listening to the Past

Jayne Svenungsson is the Professor of Systematic Theology, at Lund University, and will in this episode lecture on the topic "The Art of Listening to the Past: Reflecting on Theological History Writing." Svenungsson's lecture is the third and last part of the series on "The Art of Listening – a symposium to mark the 40th anniversary of Collegium Patristicum Lundense," held on the 5th October, 2019 at CTR.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Religion and Theology is produced by Joel Kuhlin for the Center for Theology and Religious Studies.

If you have comments or critique of this episode, or any other episodes of R&T, please write an email to religionochteologi@outlook.com.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Music for R&T is generously provided by the trio Nous (Thomas Hellsten, Tom Tveita, Per Boqvist).

November 10, 2019  

Samuel Byrskog | The Bible & the Art of Listening

This episode of Religion & Theology, is the second part of a series of talks given at "The Art of Listening – a symposium to mark the 40th anniversary of Collegium Patristicum Lundense," held at the 5th October, 2019 at CTR. Samuel Byrskog, professor of New Testament Studies at Lund University, lecture on the topic "The Bible and the Art of Listening: Confession and Interpretation." Byrskog pays close attention to the Gospel of Matthew and Epistle to the Romans, and how in their own ways express matters of sound and listening. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Religion and Theology is produced by Joel Kuhlin for the Center for Theology and Religious Studies.

If you have comments or critique of this episode, or any other episodes of R&T, please write an email to religionochteologi@outlook.com.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Music for R&T is generously provided by the trio Nous (Thomas Hellsten, Tom Tveita, Per Boqvist).

October 28, 2019  

Carol Harrison | Sounding Silence: The Art of Listening to Music in the Early Church

Carol Harrison is the Lady Margaret Professor of Divinity at Oxford University, and gave a lecture with the title "Sounding Silence: The Art of Listening to Music in the Early Church", at the "The Art of Listening – a symposium to mark the 40th anniversary of Collegium Patristicum Lundense," on the 5th October, 2019 at CTR.

This episode of Religion & Theology, is the first part of a series, podcasting the lectures from the symposium hosted by Collegium Patristicum Lundense.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Religion and Theology is produced by Joel Kuhlin for the Center for Theology and Religious Studies.

If you have comments or critique of this episode, or any other episodes of R&T, please write an email to religionochteologi@outlook.com.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Music for R&T is generously provided by the trio Nous (Thomas Hellsten, Tom Tveita, Per Boqvist).

 

October 21, 2019  

Giada Ragone & Luca Pietro Vanoni | Separation between State & Church in Italy

On the 14th of May, Giada Ragone & Luca Pietro Vanoni (of University of Milan, Italy) gave a lecture with the full title: "Separation between State and Church in Italy: The Constitutional Framework and the Crucifix Case", which provides an overview of the relationship between State and Church in Italy. They focus on the “peculiar” status of the Catholic Church, after which the famous case of the display of crucifixes in classrooms will be treated.

This is the sixth lecture (of seven) in the series "The Many Guises of European Catholicism", that the Centre for Theology and Religious Studies is organising with support from the Centre for European Studies at Lund University.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Religion and Theology is produced by Joel Kuhlin for the Center for Theology and Religious Studies.

If you have comments or critique of this episode, or any other episodes of R&T, please write an email to religionochteologi@outlook.com.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Music for R&T is generously provided by the trio Nous (Thomas Hellsten, Tom Tveita, Per Boqvist).

October 17, 2019  

Gellert Tamas | Religion & Existens

Detta är det första avsnittet ur höstens series: "Religion & Existens: Tre samtal om konsten att överleva." Första gäst är Gellert Tamas, journalist och författare, som samtalar med universitetslektor Dan-Erik Andersson (mänskliga rättigheter) och universitetslektor Johanna Gustafsson Lundberg (etik.) 

Samtalet spelades in 10 Oktober inför publik som samlades i Lux-byggnaden, vid Lunds universitet, för detta CTR-arrangemang som sker med hjälp av ett generöst bidrag från Thora Ohlssons stiftelse.

------------------------------------------------------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. 

För kritik eller kommentarer, skriv en rad till religionochteologi@outlook.com.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.