Religion och Teologi

Religion och Teologi header image 1
December 9, 2019  

Fáinche Ryan | Consumerism replaces Christianity?

This is the eight lecture in the series "The Many Guises of European Catholicism," hosted by the Centre for Theology and Religious Studies, and the Centre for European Studies at Lund University. And on the 25th of September - 2019, assistent Professor of the Loyola Institute (Dublin) dr. Fáinche Ryan, talked on the topic: "Consumerism replaces Christianity? The Case of Ireland."

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Religion and Theology is produced by Joel Kuhlin for the Center for Theology and Religious Studies.

If you have comments or critique of this episode, or any other episodes of R&T, please write an email to religionochteologi@outlook.com.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Music for R&T is generously provided by the trio Nous (Thomas Hellsten, Tom Tveita, Per Boqvist).

December 2, 2019  

Thomas Arentzen | Fromma träd i tidig kristendom

Den 14 november 2018 utsågs Thomas Arentzen till oavlönad docent i kyrkohistoria vid Humanistiska och teologiska fakulteterna, i Lund. Den 12 November 2019 höll Arentzen äntligen sin docent-föreläsning på CTR: "Fromma träd i tidig kristendom." Arentzen beskriver sin tidigare och nutida forskargärning på följande vis:  "Mina forskningsintressen omfattar bysantinsk kristendom och ekologi. Mer allmänt har jag fokuserat på folklig fromhet och litterära uttryck för kristen tro. Monografin The Virgin in Song från 2017 utforskar karaktäriserangar av Jungfru Maria i senantik poesi. Sedan redigerade jag antologin The Reception of the Virgin in Byzantium. Jag leder nu forskningsprojektet Bortom trädgården: En ekokritisk undersökning av tidigbysantinsk kristendom."

------------------------------------------------------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. 

För kritik eller kommentarer, skriv en rad till religionochteologi@outlook.com.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken

November 17, 2019  

Jayne Svenungsson | The Art of Listening to the Past

Jayne Svenungsson is the Professor of Systematic Theology, at Lund University, and will in this episode lecture on the topic "The Art of Listening to the Past: Reflecting on Theological History Writing." Svenungsson's lecture is the third and last part of the series on "The Art of Listening – a symposium to mark the 40th anniversary of Collegium Patristicum Lundense," held on the 5th October, 2019 at CTR.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Religion and Theology is produced by Joel Kuhlin for the Center for Theology and Religious Studies.

If you have comments or critique of this episode, or any other episodes of R&T, please write an email to religionochteologi@outlook.com.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Music for R&T is generously provided by the trio Nous (Thomas Hellsten, Tom Tveita, Per Boqvist).

November 10, 2019  

Samuel Byrskog | The Bible & the Art of Listening

This episode of Religion & Theology, is the second part of a series of talks given at "The Art of Listening – a symposium to mark the 40th anniversary of Collegium Patristicum Lundense," held at the 5th October, 2019 at CTR. Samuel Byrskog, professor of New Testament Studies at Lund University, lecture on the topic "The Bible and the Art of Listening: Confession and Interpretation." Byrskog pays close attention to the Gospel of Matthew and Epistle to the Romans, and how in their own ways express matters of sound and listening. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Religion and Theology is produced by Joel Kuhlin for the Center for Theology and Religious Studies.

If you have comments or critique of this episode, or any other episodes of R&T, please write an email to religionochteologi@outlook.com.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Music for R&T is generously provided by the trio Nous (Thomas Hellsten, Tom Tveita, Per Boqvist).

October 28, 2019  

Carol Harrison | Sounding Silence: The Art of Listening to Music in the Early Church

Carol Harrison is the Lady Margaret Professor of Divinity at Oxford University, and gave a lecture with the title "Sounding Silence: The Art of Listening to Music in the Early Church", at the "The Art of Listening – a symposium to mark the 40th anniversary of Collegium Patristicum Lundense," on the 5th October, 2019 at CTR.

This episode of Religion & Theology, is the first part of a series, podcasting the lectures from the symposium hosted by Collegium Patristicum Lundense.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Religion and Theology is produced by Joel Kuhlin for the Center for Theology and Religious Studies.

If you have comments or critique of this episode, or any other episodes of R&T, please write an email to religionochteologi@outlook.com.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Music for R&T is generously provided by the trio Nous (Thomas Hellsten, Tom Tveita, Per Boqvist).

 

October 21, 2019  

Giada Ragone & Luca Pietro Vanoni | Separation between State & Church in Italy

On the 14th of May, Giada Ragone & Luca Pietro Vanoni (of University of Milan, Italy) gave a lecture with the full title: "Separation between State and Church in Italy: The Constitutional Framework and the Crucifix Case", which provides an overview of the relationship between State and Church in Italy. They focus on the “peculiar” status of the Catholic Church, after which the famous case of the display of crucifixes in classrooms will be treated.

This is the sixth lecture (of seven) in the series "The Many Guises of European Catholicism", that the Centre for Theology and Religious Studies is organising with support from the Centre for European Studies at Lund University.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Religion and Theology is produced by Joel Kuhlin for the Center for Theology and Religious Studies.

If you have comments or critique of this episode, or any other episodes of R&T, please write an email to religionochteologi@outlook.com.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Music for R&T is generously provided by the trio Nous (Thomas Hellsten, Tom Tveita, Per Boqvist).

October 17, 2019  

Gellert Tamas | Religion & Existens

Detta är det första avsnittet ur höstens series: "Religion & Existens: Tre samtal om konsten att överleva." Första gäst är Gellert Tamas, journalist och författare, som samtalar med universitetslektor Dan-Erik Andersson (mänskliga rättigheter) och universitetslektor Johanna Gustafsson Lundberg (etik.) 

Samtalet spelades in 10 Oktober inför publik som samlades i Lux-byggnaden, vid Lunds universitet, för detta CTR-arrangemang som sker med hjälp av ett generöst bidrag från Thora Ohlssons stiftelse.

------------------------------------------------------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. 

För kritik eller kommentarer, skriv en rad till religionochteologi@outlook.com.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.

 

October 7, 2019  

The Seminar Room | Carl Raschke on Political Theology & Neoliberalism

This episode of R&T was recorded from a seminar with prof. Carl Raschke on the 18th of September at CTR, under the rubric: "Neoliberalism and Political Theology: From Kant to Identity Politics." Prof. Raschke herein presented his new book, with the same title, through its opening chapters, and a genealogy of neoliberalism.

Raschke is Professor of Religious Studies at the University of Denver, specializing in Continental philosophy, political theory and theology, art theory, the philosophy of religion and the theory of religion.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Religion and Theology is produced by Joel Kuhlin for the Center for Theology and Religious Studies.

If you have comments or critique of this episode, or any other episodes of R&T, please write an email to religionochteologi@outlook.com.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Music for R&T is generously provided by the trio Nous (Thomas Hellsten, Tom Tveita, Per Boqvist).

September 30, 2019  

Catharine Keller | Political Theology of the Earth

In this episode of R&T, the second from the academic year of 2019-2020, we will listen to a lecture given at CTR on the 16th of September 2019, by prof. Catharine Keller with the title:

"Political Theology of the Earth. The struggle for a New Public." 

Catherine Keller is a contemporary Christian theologian and Professor of Constructive Theology at Drew University's Graduate Division of Religion. As a constructive theologian, Keller's work is oriented around social and ecological justice, poststructuralist theory, and feminist readings of scripture and theology.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Religion and Theology is produced by Joel Kuhlin for the Center for Theology and Religious Studies.

If you have comments or critique of this episode, or any other episodes of R&T, please write an email to religionochteologi@outlook.com.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Music for R&T is generously provided by the trio Nous (Thomas Hellsten, Tom Tveita, Per Boqvist).

September 18, 2019  

Anders Jarlert | Kyrkohistoriens nu

Detta avsnitt av R&T är avskedsföreläsningen, som hölls av professor i kyrkohistoria, Anders Jarlert, den 28 Maj, 2019.

Professor Jarlert sammanfattar kort sin gärning och biografi på följande vis, på CTRs hemsida:

"Jag är född 1952, professor i kyrkohistoria 1999, seniorprofessor 2019, och forskar dels i institutionshistoria, dels i fromhets- och spiritualitetshistoria. Människorna i den kristna kyrkans historia - som enskilda och grupper - är centrala i min forskning. Kyrkohistorien är ett möte mellan teologiska idéer, kyrka och samhälle (kyrka och nationalsocialism, religionsfrihet), strukturer och aktörer, först och sist konkreta människors möte med kristendom och kyrka. Tvärvetenskapliga intressen är "Law and Religion", teologi och skönlitteratur (Lidner, Tegnér, Strindberg) och musik och historia (Bach, Wagner). Som föreståndare för Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv ansvarar jag för frågelistorna, de generella som riktar sig till Svenska kyrkans församlingar för att mäta förändringar i kyrkolivet, och de speciella (t.ex. julkrubbor, rättegångsgudstjänster). Jag är sedan 2001 redaktör för Kyrkohistorisk årsskrift (KÅ) och sedan 2000 medlem av redaktionen för Kirchliche Zeitgeschichte."

------------------------------------------------------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. 

För kritik eller kommentarer, skriv en rad till religionochteologi@outlook.com.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.