Religion & Teologi

En podcast från instutionen Centrum för teologi och religionsvetenskap, vid Lunds Universitet

Listen on:

  • Podbean App
  • Spotify
  • Amazon Music
  • TuneIn + Alexa
  • PlayerFM
  • Listen Notes
  • Samsung
  • Podchaser
  • BoomPlay

Episodes

3 days ago

Dagens avsnitt är en inspelning från 3 juni 2024, då Martin Lund höll sin docentföreläsning vid CTR, under rubriken "Judisk-kodade superhjältar: några tankar om kategorisering." Lund är lektor vid Malmö universitet, vid Institutionen för samhälle, kultur och identitet.
----------------------------------------------  
"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. För kritik eller kommentarer till avsnittet, skriv gärna en rad till religionochteologi@outlook.com, eller på Twitter till @reloteol.
 ----------------------------------------------
Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.

Friday Jun 07, 2024

This episode of R&T is lecture by Terje Stordalen;  professor of Old Testament exegesis at the University of Oslo since 2006 and honorary doctor at Lund university 2024.
Stordalen is an influential and versatile researcher with a clear interdisciplinary interest. In addition to traditional issues associated with the historical, literary, and hermeneutic problem fields of biblical texts, he has devoted his scientific work to cultural research and collective memory. He uses carefully selected social science methods to study ancient texts and cultures, including the perspective of material religion. Stordalen has also been the leader of several interdisciplinary projects and research groups, and his efforts within the OTSEM network, which brings together 150 researchers at 17 universities, have been crucial for the network’s development.
Stordalen has been a recurring guest at the Faculty of Theology in Lund for many years. Over the years, he has inspired and enabled many exchanges between Lund University and the University of Oslo, and has also been a good critical friend in connection with quality reviews and research evaluations at the faculty.
“Terje Stordalen’s contributions to Old Testament research are significant,” says the Dean of the Faculty of Theology, Professor Stephan Borgehammar. “His research, his collaboration with colleagues in Lund, and his constructive commitment to the development of the Faculty of Theology, we want to acknowledge with this honorary doctorate.”
Stordalen received his award at the doctoral promotion in Lund on May 31, 2024 and held the lecture "Biblical Narrative in a Century of Newspapers" on May 30th. The Powerpoint-presentation for the lecture can be found here.
----------------------------------------------
Religion and Theology is produced by Joel Kuhlin for the Center for Theology and Religious Studies. If you have comments or critique of this episode, or any other episodes of R&T, please contact us via the podcast's twitteraccount: @reloteol.
 ----------------------------------------------
Thank you to Nous for supplying R&T with music.

Thursday Jun 06, 2024

Dagens avsnitt är en föreläsning från årets upplaga av "patristiska dagen" och temat Disciplin, individ och kollektiv. Klostret – den europeiska bildningens vagga. 2 April 2024 höll Elisabet Göranssons en föreläsning med titeln, "Traditionen, texten och auktoriteten" som en av flera föredrag från  forskarna inom det av RJ finansierade projektet "Auktoritet, samhälle och individuell frihet - det latinska klosterväsendet och rötterna till Europas utbildningsideal". Efter projektledaren Samuel Rubensons korta introduktion följer Elisabet Göranssons föredrag (05.56 in i avsnittet). För att ta del av Göranssons presentation se här.
Elisabet Göransson är forskare i latin, utbildningskoordinator och timlärare, vid CTR. 
----------------------------------------------
"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. För kritik eller kommentarer till avsnittet, skriv gärna en rad till religionochteologi@outlook.com, eller på Twitter till @reloteol.
 ----------------------------------------------
Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.

Tuesday May 28, 2024

Dagens avsnitt är en inspelning från 23 maj 2024, då Jonas Ek höll sin docentföreläsning vid CTR, under rubriken "Framgångsrikt, sårbart och möjligt att förändra: Svenska kyrkans konfirmandarbete genom praktisk-teologisk lins".
----------------------------------------------
"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. För kritik eller kommentarer till avsnittet, skriv gärna en rad till religionochteologi@outlook.com, eller på Twitter till @reloteol.
 ----------------------------------------------
Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.

Saturday May 11, 2024

Dagens avsnitt är inspelad under boklansering för "Stjärnan, Gryningens son" – den nu fullbordade fantastiktrilogin av Ola Wikander (bibelvetenskap, Centrum för teologi och religionsvetenskap). Den 2:a maj samtalade samtal författaren tillsammans med Olivia Cejvan (religionshistoria, Centrum för teologi och religionsvetenskap) den avslutande delen, ”Den Store guden Slump”, som fullbordar trilogin ifråga, och som ges ut i en stor volym tillsammans med de tidigare ”Serafers drömmar” och ”Den trettonde funktionen”. 
----------------------------------------------
"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. För kritik eller kommentarer till avsnittet, skriv gärna en rad till religionochteologi@outlook.com, eller på Twitter till @reloteol.
 ----------------------------------------------
Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.
 

Friday May 10, 2024

Dagens avsnitt är änne en föreläsning från årets upplaga av "patristiska dagen." Arrangerad av Collegium Patristicum Lundense, föreläser forskaren Katarina Pålssons över temat "Hieronymus och framväxten av en monastisk lärmiljö" som är en av flera föredrag dedikerade åt det tidiga latinska klosterväsendet och den syn på bildning, regler och gemenskapsliv som uttrycks av några av dess viktigaste författare. Föredrag hålls av forskarna inom det av RJ finansierade projektet "Auktoritet, samhälle och individuell frihet - det latinska klosterväsendet och rötterna till Europas utbildningsideal".
Katarina Pålsson är forskare i kyrkohistoria vid CTR och besrkiver sig själv på följande vis: "Jag är född 1989 och uppvuxen i Klippan. 2015 tog jag min masterexamen i teologi vid CTR och blev antagen som doktorand i kyrkohistoria. Jag disputerade 2019 med avhandlingen Negotiating Heresy: The Reception of Origen in Jerome’s Eschatological Thought, som behandlade receptionen av den tidigkristne teologen Origenes av Alexandria hos den något senare författaren Hieronymus av Stridon. Avhandlingen belönades med Oscar II:s stipendium 2020, ett pris från Vetenskapssocieteten i Lund 2020, samt Kungliga Vitterhetsakademiens pris för förtjänt vetenskapligt arbete 2021. Jag arbetar nu inom projektet Auktoritet, samhälle och individuell frihet – det latinska klosterväsendet och rötterna till Europas utbildningsideal samt inom forskningsprogrammet At the End of the World: A Transdisciplinary Approach to Apocalyptic Imaginary in the Past and Present, båda finansierade av Riksbankens Jubileumsfond."
----------------------------------------------
"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. För kritik eller kommentarer till avsnittet, skriv gärna en rad till religionochteologi@outlook.com, eller på Twitter till @reloteol.
 ----------------------------------------------
Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.

Friday May 03, 2024

Dagens avsnitt är en föreläsning från årets upplaga av "patristiska dagen" och temat Disciplin, individ och kollektiv. Klostret – den europeiska bildningens vagga. Arrangerad av Collegium Patristicum Lundense under 2 April 2024, Rubensons föreläsning är en av fler dedikerade åt det tidiga latinska klosterväsendet och den syn på bildning, regler och gemenskapsliv som uttrycks av några av dess viktigaste författare. Föredrag hålls av forskarna inom det av RJ finansierade projektet "Auktoritet, samhälle och individuell frihet - det latinska klosterväsendet och rötterna till Europas utbildningsideal".
Samuel Rubenson är prof. emeritus i kyrkohistoria vid CTR, och beskriver sin egen gärning på följande vis : "Från min uppväxt i Etiopien har jag ett brinnande intresse för kulturmöten, främmande språk och religionsdialog med fokus på Mellanöstern. Jag har särskilt ägnat mig åt kristendomens framväxt, de orientaliska kyrkornas tro och liv och tidigkristen litteratur på grekiska och olika orientaliska språk. Mina viktigast publikationer gäller klosterväsendets framväxt och jag leder ett större forskningsprogram om relationen mellan antik bildning och tidigt klosterväsende."
----------------------------------------------
"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. För kritik eller kommentarer till avsnittet, skriv gärna en rad till religionochteologi@outlook.com, eller på Twitter till @reloteol.
 ----------------------------------------------
Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.

Thursday Apr 18, 2024

Teologiska fakulteten utsåg 2017 professor emerita Eva Österberg till Anders Nygrenpristagare. Dagens avsnitt är en återpublicering av Österbergs föreläsning vid mottagandet av detta pris. Forskare och dåvarande biträdande prefekten för CTR, Johanna Gustafsson Lundberg, introducerar föreläsningen (som går att se här).
Eva Österberg är en av landets mest framstående historiker. Hon har starkt bidragit till att svenska historiker från 1990-talet och framåt återupptäckt religionens roll i historien. I åtskilliga böcker har hon öppnat det förflutnas existentiella dimensioner. Religionens, och kanske särskilt den lutherska teologins inflytande på de tidigmoderna mentaliteterna behandlas i flera av hennes verk.Som flitigt anlitad handledare i forskarutbildningen har hon handlett uppmärksammade forskningsprojekt som belyser kyrkans inverkan på mentalitet och samhälle under medeltid och tidigmodern tid. Österberg har också intresserat sig för den forskning som bedrivs vid CTR och hennes forskning har inspirerat lärare och doktorander vid institutionen.
----------------------------------------------
"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. För kritik eller kommentarer till avsnittet, skriv gärna en rad till religionochteologi@outlook.com, eller på Twitter till @reloteol.
 ----------------------------------------------
Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.

Martin Lembke | Finns gud?

Sunday Mar 24, 2024

Sunday Mar 24, 2024

I dagens avsnitt får vi följa med i en expose över 12 argument om guds existens. Tyder big bang för 13,8 miljarder år sedan på att det finns en övernaturlig skapare av universum? Eller tyder evolutionens bloddrypande historia på motsatsen? Martin Lembke, doktor i religionsfilosofi vid CTR, går raskt igenom de bästa - eller mest välkända - argumenten för och emot Guds existens.
Inspelat framför publik den 6 mars 2024 i Lux aula på CTR.
----------------------------------------------
"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. För kritik eller kommentarer till avsnittet, skriv gärna en rad till religionochteologi@outlook.com, eller på Twitter till @reloteol.
 ----------------------------------------------
Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.

Tuesday Feb 13, 2024

Dagens avsnitt är ännu en återpublicering från Lunds universitets digitala bokmässa, 2021. Denna gången samtalar Martin Degrell med Samuel Rubenson, professor i kyrkohistoria vid CRT.
I arkivens mörker finns nycklar till att förstå vad som sker när gamla koloniala sår, djupt rotade maktanspråk och språkligt envälde kommer i dagen. Samuel Rubenson, låter bortglömda etiopiska texter tala. Lunds universitets moderator
----------------------------------------------
"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. För kritik eller kommentarer till avsnittet, skriv gärna en rad till religionochteologi@outlook.com, eller på Twitter till @reloteol.
 ----------------------------------------------
Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.

Copyright 2019 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320