Tuesday May 28, 2024

Jonas Eek | Svenska kyrkans konfirmandarbete genom praktisk-teologisk lins

Dagens avsnitt är en inspelning från 23 maj 2024, då Jonas Ek höll sin docentföreläsning vid CTR, under rubriken "Framgångsrikt, sårbart och möjligt att förändra: Svenska kyrkans konfirmandarbete genom praktisk-teologisk lins".

----------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. För kritik eller kommentarer till avsnittet, skriv gärna en rad till religionochteologi@outlook.com, eller på Twitter till @reloteol.

 ----------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2019 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320