Religion och Teologi

Religion och Teologi header image 1
November 10, 2019  

Samuel Byrskog | The Bible & the Art of Listening

This episode of Religion & Theology, is the second part of a series of talks given at "The Art of Listening – a symposium to mark the 40th anniversary of Collegium Patristicum Lundense," held at the 5th October, 2019 at CTR. Samuel Byrskog, professor of New Testament Studies at Lund University, lecture on the topic "The Bible and the Art of Listening: Confession and Interpretation." Byrskog pays close attention to the Gospel of Matthew and Epistle to the Romans, and how in their own ways express matters of sound and listening. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Religion and Theology is produced by Joel Kuhlin for the Center for Theology and Religious Studies.

If you have comments or critique of this episode, or any other episodes of R&T, please write an email to religionochteologi@outlook.com.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Music for R&T is generously provided by the trio Nous (Thomas Hellsten, Tom Tveita, Per Boqvist).

October 28, 2019  

Carol Harrison | Sounding Silence: The Art of Listening to Music in the Early Church

Carol Harrison is the Lady Margaret Professor of Divinity at Oxford University, and gave a lecture with the title "Sounding Silence: The Art of Listening to Music in the Early Church", at the "The Art of Listening – a symposium to mark the 40th anniversary of Collegium Patristicum Lundense," on the 5th October, 2019 at CTR.

This episode of Religion & Theology, is the first part of a series, podcasting the lectures from the symposium hosted by Collegium Patristicum Lundense.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Religion and Theology is produced by Joel Kuhlin for the Center for Theology and Religious Studies.

If you have comments or critique of this episode, or any other episodes of R&T, please write an email to religionochteologi@outlook.com.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Music for R&T is generously provided by the trio Nous (Thomas Hellsten, Tom Tveita, Per Boqvist).

 

October 21, 2019  

Giada Ragone & Luca Pietro Vanoni | Separation between State & Church in Italy

On the 14th of May, Giada Ragone & Luca Pietro Vanoni (of University of Milan, Italy) gave a lecture with the full title: "Separation between State and Church in Italy: The Constitutional Framework and the Crucifix Case", which provides an overview of the relationship between State and Church in Italy. They focus on the “peculiar” status of the Catholic Church, after which the famous case of the display of crucifixes in classrooms will be treated.

This is the sixth lecture (of seven) in the series "The Many Guises of European Catholicism", that the Centre for Theology and Religious Studies is organising with support from the Centre for European Studies at Lund University.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Religion and Theology is produced by Joel Kuhlin for the Center for Theology and Religious Studies.

If you have comments or critique of this episode, or any other episodes of R&T, please write an email to religionochteologi@outlook.com.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Music for R&T is generously provided by the trio Nous (Thomas Hellsten, Tom Tveita, Per Boqvist).

October 17, 2019  

Gellert Tamas | Religion & Existens

Detta är det första avsnittet ur höstens series: "Religion & Existens: Tre samtal om konsten att överleva." Första gäst är Gellert Tamas, journalist och författare, som samtalar med universitetslektor Dan-Erik Andersson (mänskliga rättigheter) och universitetslektor Johanna Gustafsson Lundberg (etik.) 

Samtalet spelades in 10 Oktober inför publik som samlades i Lux-byggnaden, vid Lunds universitet, för detta CTR-arrangemang som sker med hjälp av ett generöst bidrag från Thora Ohlssons stiftelse.

------------------------------------------------------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. 

För kritik eller kommentarer, skriv en rad till religionochteologi@outlook.com.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.

 

October 7, 2019  

The Seminar Room | Carl Raschke on Political Theology & Neoliberalism

This episode of R&T was recorded from a seminar with prof. Carl Raschke on the 18th of September at CTR, under the rubric: "Neoliberalism and Political Theology: From Kant to Identity Politics." Prof. Raschke herein presented his new book, with the same title, through its opening chapters, and a genealogy of neoliberalism.

Raschke is Professor of Religious Studies at the University of Denver, specializing in Continental philosophy, political theory and theology, art theory, the philosophy of religion and the theory of religion.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Religion and Theology is produced by Joel Kuhlin for the Center for Theology and Religious Studies.

If you have comments or critique of this episode, or any other episodes of R&T, please write an email to religionochteologi@outlook.com.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Music for R&T is generously provided by the trio Nous (Thomas Hellsten, Tom Tveita, Per Boqvist).

September 30, 2019  

Catharine Keller | Political Theology of the Earth

In this episode of R&T, the second from the academic year of 2019-2020, we will listen to a lecture given at CTR on the 16th of September 2019, by prof. Catharine Keller with the title:

"Political Theology of the Earth. The struggle for a New Public." 

Catherine Keller is a contemporary Christian theologian and Professor of Constructive Theology at Drew University's Graduate Division of Religion. As a constructive theologian, Keller's work is oriented around social and ecological justice, poststructuralist theory, and feminist readings of scripture and theology.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Religion and Theology is produced by Joel Kuhlin for the Center for Theology and Religious Studies.

If you have comments or critique of this episode, or any other episodes of R&T, please write an email to religionochteologi@outlook.com.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Music for R&T is generously provided by the trio Nous (Thomas Hellsten, Tom Tveita, Per Boqvist).

September 18, 2019  

Anders Jarlert | Kyrkohistoriens nu

Detta avsnitt av R&T är avskedsföreläsningen, som hölls av professor i kyrkohistoria, Anders Jarlert, den 28 Maj, 2019.

Professor Jarlert sammanfattar kort sin gärning och biografi på följande vis, på CTRs hemsida:

"Jag är född 1952, professor i kyrkohistoria 1999, seniorprofessor 2019, och forskar dels i institutionshistoria, dels i fromhets- och spiritualitetshistoria. Människorna i den kristna kyrkans historia - som enskilda och grupper - är centrala i min forskning. Kyrkohistorien är ett möte mellan teologiska idéer, kyrka och samhälle (kyrka och nationalsocialism, religionsfrihet), strukturer och aktörer, först och sist konkreta människors möte med kristendom och kyrka. Tvärvetenskapliga intressen är "Law and Religion", teologi och skönlitteratur (Lidner, Tegnér, Strindberg) och musik och historia (Bach, Wagner). Som föreståndare för Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv ansvarar jag för frågelistorna, de generella som riktar sig till Svenska kyrkans församlingar för att mäta förändringar i kyrkolivet, och de speciella (t.ex. julkrubbor, rättegångsgudstjänster). Jag är sedan 2001 redaktör för Kyrkohistorisk årsskrift (KÅ) och sedan 2000 medlem av redaktionen för Kirchliche Zeitgeschichte."

------------------------------------------------------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. 

För kritik eller kommentarer, skriv en rad till religionochteologi@outlook.com.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken. 

June 3, 2019  

Stephen Bullivant | Mass Exodus: The ‘Who?’, ‘When?’ and ‘Why?’ of British Catholic Decline

In this lecture, Stephen Bullivant, prof. of Theology and the Sociology of Religion at St. Mary’s University (London), "investigates commonalities among several mainstream denominations in Europe, the Catholic Church in Britain and their significant decline over a half-century. This is true across a wide range of empirical indicators of religious vitality, including Mass attendance, retention/conversion rates, vocations, etc. Precisely when this decline started, and for what reason or reasons, is a subject of intense debate. This lecture will propose a new answer."

This is the fifth lecture (of seven) in the series "The Many Guises of European Catholicism", that the Centre for Theology and Religious Studies is organizing with support from the Centre for European Studies at Lund University. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Religion and Theology is produced by Joel Kuhlin for the Center for Theology and Religious Studies.

If you have comments or critique of this episode, or any other episodes of R&T, please write an email to religionochteologi@outlook.com.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Music for R&T is generously provided by the trio Nous (Thomas Hellsten, Tom Tveita, Per Boqvist).

May 27, 2019  

Yvonne Maria Werner | Protest i traditionens namn: Den katolska traditionalistiska rörelsen

I denna föreläsning undersöker Yvonne Maria Werner, professor på historiska institutionen vid Lunds Universitet, hur de traditionalistiska grupperna inom katolska kyrkan håller fast vid den livsform som var gängse fram till mitten av 1960-talet, då Andra vatikankonciliet kom med sina reformer. För att värna vad man uppfattar som den sanna katolicismen har dessa grupper byggt upp församlingar och missionscentra vid sidan av de etablerade strukturerna. Föredraget belyser den katolska traditionalistiska rörelsens uppkomst, utveckling och verksamhet och diskuterar dess betydelse i dagens katolska kyrka.

För att ta del av bilderna från föredraget, se följande länk: https://lu.box.com/s/mk5h1n8jnjau3h1w7b5ujrkn5gpiz9mh

Föredraget är det fjärde (av sju) i serien "The Many Guises of European Catholicism" som arrangeras av Centrum för teologi och religionsvetenskap med stöd från Centrum för europaforskning vid Lunds universitet.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. 

För kritik eller kommentarer, skriv en rad till religionochteologi@outlook.com.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken. 

May 23, 2019  

Anne-Christine Hornborg | Doing the Rite Thing

Detta avsnitt av R&T är avskedsföreläsningen professor Anne-Christine Hornborg höll 21 Maj, 2019, under titeln "Doing the Rite Thing."

Hornborg är professor i religionshistoria med fokus på religionsantropologiska studier, och skrev avhandling, A Landscape of Left-Overs: Changing Conception of Place and Environment among Mi’kmaq Indians of Eastern Canada (2001) som bygger på historisk källforskning och fältarbeten hos kanadensiska mi’kmaqindianer 1992-1993, 1996 och 2000. Hornborg har också fältarbetat på Tongaöarna 1998 och 2001, och i Peru 2004, samt återbesökt mi’kmaqreservaten 2009.

Akademiska intressen rör urbefolkningars kosmologier, animism, naturuppfattningar, antropologen i fält och ekologi och religion, och prof. Hornborg har utvecklat det interdisciplinära ämnet Ritual Studies och forskat om ritteorier och nya rituella praktiker (som nyandlig ”terapi” och ”coachning”) i det senmoderna Sverige. Vidare beskriver Hornborg "ritualstudier som en viktig del i forskning om religion, maktförhållanden, mänsklig erfarenhet och livsvärldar och flera av mina internationella publikationer behandlar ritualer och den rituella praktiken."

Länkar till klippen som hörs i föreläsningen: 

För lista med publikationer, följ denna länk.

------------------------------------------------------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. 

För kritik eller kommentarer, skriv en rad till religionochteologi@outlook.com.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken. 

Play this podcast on Podbean App