Friday May 10, 2024

Katarina Pålsson | Hieronymus och framväxten av en monastisk lärmiljö

Dagens avsnitt är änne en föreläsning från årets upplaga av "patristiska dagen." Arrangerad av Collegium Patristicum Lundense, föreläser forskaren Katarina Pålssons över temat "Hieronymus och framväxten av en monastisk lärmiljö" som är en av flera föredrag dedikerade åt det tidiga latinska klosterväsendet och den syn på bildning, regler och gemenskapsliv som uttrycks av några av dess viktigaste författare. Föredrag hålls av forskarna inom det av RJ finansierade projektet "Auktoritet, samhälle och individuell frihet - det latinska klosterväsendet och rötterna till Europas utbildningsideal".

Katarina Pålsson är forskare i kyrkohistoria vid CTR och besrkiver sig själv på följande vis: "Jag är född 1989 och uppvuxen i Klippan. 2015 tog jag min masterexamen i teologi vid CTR och blev antagen som doktorand i kyrkohistoria. Jag disputerade 2019 med avhandlingen Negotiating Heresy: The Reception of Origen in Jerome’s Eschatological Thought, som behandlade receptionen av den tidigkristne teologen Origenes av Alexandria hos den något senare författaren Hieronymus av Stridon. Avhandlingen belönades med Oscar II:s stipendium 2020, ett pris från Vetenskapssocieteten i Lund 2020, samt Kungliga Vitterhetsakademiens pris för förtjänt vetenskapligt arbete 2021. Jag arbetar nu inom projektet Auktoritet, samhälle och individuell frihet – det latinska klosterväsendet och rötterna till Europas utbildningsideal samt inom forskningsprogrammet At the End of the World: A Transdisciplinary Approach to Apocalyptic Imaginary in the Past and Present, båda finansierade av Riksbankens Jubileumsfond."

----------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. För kritik eller kommentarer till avsnittet, skriv gärna en rad till religionochteologi@outlook.com, eller på Twitter till @reloteol.

 ----------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2019 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320