Religion och Teologi

Religion och Teologi header image 1
May 23, 2019  

Anne-Christine Hornborg | Doing the Rite Thing

May 23, 2019

Detta avsnitt av R&T är avskedsföreläsningen professor Anne-Christine Hornborg höll 21 Maj, 2019, under titeln "Doing the Rite Thing."

Hornborg är professor i religionshistoria med fokus på religionsantropologiska studier, och skrev avhandling, A Landscape of Left-Overs: Changing Conception of Place and Environment among Mi’kmaq Indians of Eastern Canada (2001) som bygger på historisk källforskning och fältarbeten hos kanadensiska mi’kmaqindianer 1992-1993, 1996 och 2000. Hornborg har också fältarbetat på Tongaöarna 1998 och 2001, och i Peru 2004, samt återbesökt mi’kmaqreservaten 2009.

Akademiska intressen rör urbefolkningars kosmologier, animism, naturuppfattningar, antropologen i fält och ekologi och religion, och prof. Hornborg har utvecklat det interdisciplinära ämnet Ritual Studies och forskat om ritteorier och nya rituella praktiker (som nyandlig ”terapi” och ”coachning”) i det senmoderna Sverige. Vidare beskriver Hornborg "ritualstudier som en viktig del i forskning om religion, maktförhållanden, mänsklig erfarenhet och livsvärldar och flera av mina internationella publikationer behandlar ritualer och den rituella praktiken."

Länkar till klippen som hörs i föreläsningen: 

För lista med publikationer, följ denna länk.

------------------------------------------------------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. 

För kritik eller kommentarer, skriv en rad till religionochteologi@outlook.com.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.