Religion och Teologi

Religion och Teologi header image 1
December 20, 2018  

Judith Wolfe | Religious Aspects of the Black Notebooks

This episode is the first in a series on Heidegger and Theology, recorded at the symposium "Heidegger and Theology - After the Black Notebooks."

First out is an episode with Judith Wolfe, Professor of Philosophical Theology, University of St Andrews presenting on the topic "Religious Aspects of the Black Notebooks: Overview & Analysis."

This presentation can found in a revised version, in an anthology Heidegger's Black Notebooks and the Future of Theology, edited by dr. Mårten Björk and prof. Jayne Svenungsson. 

Full abstract for Wolfe's talk: 

"This paper gathers all significant remarks on Christianity in the Black Notebooks and analyses them in the context of Heidegger's attitude to religion at the time – which we already know from recent research to have been particularly conflicted during this period. The paper then offers a summary of the ways in which references in the Notebooks change our understanding of Heidegger's view of Christianity during the 1930's, and draw conclusions about Heidegger's continuing relevance to theology. In particular, the Notebooks reveal greater continuity between Heidegger and the secularized Christian hopes of the 19th century than Being and Time suggests, and so challenge the confidence with which some theologians have hoped to find a radically new approach to faith and theology in Heidegger's thought." 

Religion and Theology is produced by Joel Kuhlin for the Center for Theology and Religious Studies.

If you have comments or critique of this episode, or any other episodes of R&T, please write an email to religionochteologi@outlook.com. 

 

Music for R&T is generously provided by the trio Nous (Thomas Hellsten, Tom Tveita, Per Boqvist).

 

December 11, 2018  

Seminarierummet | Simon Sorgenfrei om “Islam i Sverige” 

Seminarierummet är en serie på R&T som återger diskussioner och samtal från något av seminarierna vid CTR. 

I detta första avsnitt från serien, inspelat i mitten av hösten 2018, får vi ta del av en presentation av Simon Sorgenfrei & boken "Islam i Sverige - de första 1300 åren" på det religionsvetenskapliga seminariet. Syftet med presentationen är att synliggöra luckor i tidigare forskning. 

Avsnittet avslutas lite abrupt, då seminariedeltagare efter den initiala presentationen lät tillfället övergå till en något mer intensiv dialogform, där det helhetsperspektiv som präglar inledningen öppnade för mindre sammanhängande tankespår, som också följdes upp av kortare sektioner och samtal.

 

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.

 

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. 

För kritik eller kommentarer, skriv en rad till religionochteologi@outlook.com.

December 8, 2018  

Johannes Anyuru | Religion & Existens

Centrum för teologi och religionsvetenskap bjuder in till tre kvällsarrangemang hösten 2018 under rubriken ”Religion & Existens: Tre samtal om religionens betydelse i vår tid.”

6 dec gästade Johannes Anyuru (författare och poet) CTR för ett samtal om religionens betydelse i vår tid.

Samtalet leddes av Simon Stjernholm (universitetslektor vid Köpenhamns universitetoch Clara Berg (doktorand vid CTR). 

 

För mer info om eventet: https://www.facebook.com/events/2437749536451336/ 

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.

 

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. 

För kritik eller kommentarer, skriv en rad till religionochteologi@outlook.com.

December 4, 2018  

Gränsens erfarenhet – erfarenhetens gräns | Antoon Geels & Björn Engdahl

Detta avsnitt är inspelat på Skissernas Museum, i Lund och andra delen av eventet "Gränsens erfarenhet – erfarenhetens gräns," och det panelsamtal som avslutade kvällen.

Samtalet mellan Antoon Geels & Björn Engdahl är modererat av Jayne Svenungsson, professor i systematisk teologi, och är kopplat till forskningsprojektet "Öppningar mot det numinösa: Skärningspunkter mellan religion och estetik i det sekulära samhället."

För mer information om projektet, lyssna på de sista fem min av avsnittet.

Konstverket som prof Svenungsson påtalar, och som målats av Engdahl finns att betrakta som "thumbnail" för avsnittet. Vänligen besök Ctrs facebook-konto för mer om eventet: https://www.facebook.com/events/1987241081333156/ 

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.

 

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. 

För kritik eller kommentarer, skriv en rad till religionochteologi@outlook.com.

Play this podcast on Podbean App