Religion och Teologi

Religion och Teologi header image 1
December 11, 2018  

Seminarierummet | Simon Sorgenfrei om “Islam i Sverige” 

December 11, 2018

Seminarierummet är en serie på R&T som återger diskussioner och samtal från något av seminarierna vid CTR. 

I detta första avsnitt från serien, inspelat i mitten av hösten 2018, får vi ta del av en presentation av Simon Sorgenfrei & boken "Islam i Sverige - de första 1300 åren" på det religionsvetenskapliga seminariet. Syftet med presentationen är att synliggöra luckor i tidigare forskning. 

Avsnittet avslutas lite abrupt, då seminariedeltagare efter den initiala presentationen lät tillfället övergå till en något mer intensiv dialogform, där det helhetsperspektiv som präglar inledningen öppnade för mindre sammanhängande tankespår, som också följdes upp av kortare sektioner och samtal.

 

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.

 

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. 

För kritik eller kommentarer, skriv en rad till religionochteologi@outlook.com.