Religion och Teologi

Religion och Teologi header image 1
March 29, 2019  

Petra Carlsson | Tingens mystik

March 29, 2019

Detta avsnitt är en inspelning från en offentligt föreläsning på CTR, med titeln: "Tingens mystik: Om Foucault, konst och teologisk aktivism" av Petra Carlsson, docent i systematisk teologi, Enskilda Högskolan Stockholm.

I sitt abstract till föreläsningen skriver Carlsson: "Om konsthistoriens teologiska rebeller – de som vägrar tro att det avbildade är verkligare än bilden, att det som är bortom är sannare än det som är här. Och om trans-nunnorna som iklär sig det som förtryckt dem, om punk-bönen i katedralen som förvandlar teologin. För om bilden är lika verklig som det avbildade, då kan verkligheten förvandlas bortom allt förnuft."

Boken som nämns i början av föreläsningen finns att köpa här: Foucault, Art & Radical Theology

Föreläsningen är även kopplad till forskningsprojektet "Öppningar mot det numinösa: Skärningspunkter mellan religion och estetik i det sekulära samhället." Se det tidigare avsnittet "Gränsens erfarenhet..." för mer info. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. 

För kritik eller kommentarer, skriv en rad till religionochteologi@outlook.com.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.