Religion och Teologi

Religion och Teologi header image 1
June 24, 2020  

Mannerfelt & Maurits | De första prästvigda kvinnornas kallelseberättelser

June 24, 2020
Efter ett längre uppehåll får vi i detta avsnitt av R&T följa ett samtal mellan Frida Mannerfelt (doktorand vid Enskilda Högskolan, Stockholm) och Alexander Maurits (lektor vid CTR) om deras pågående forskningsprojekt. 
 
Projektet beskrivs på följande vis: 
Åren 1960−1970 prästvigdes 54 kvinnor i Svenska kyrkan. Beslutet att öppna prästämbetet för kvinnor hade föregåtts av en intensiv (teologisk) debatt. 2004 initierade en av dessa präster, Lena Malmgren,tillsammans med forskare vid CTR, en insamling av s.k. kallelseberättelser. I dessa berättelser redogör merparten av de kvinnor som prästvigdes under 1960-talet för sin väg fram till prästvigning och de på vigningen närmast följande åren. Av olika skäl slutfördes projektet inte 2004. Det projekt som Mannerfelt och Maurits nu arbetar med syftar för det första till att komplettera och att slutföra insamlingen av s.k. kallelseberättelser, och för det andra till att genomföra en kyrkohistorisk och teologisk studie där kallelseberättelserna utgör det primära källmaterialet.

------------------------------------------------------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. 

För kritik eller kommentarer, skriv en rad till religionochteologi@outlook.com.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken