Sunday Apr 09, 2023

Gud, andra orsaker & Pascal | Panelsamtal med Jonsson, Löndahl, Nordin, Persson

Efter Ulf Jonssons inledande föredrag, från förra avsnittet, där nyutkomna boken Gud och andra orsaker. Hur en ny teori om orsak och verkan kan förändra vår världsbild (Fri Tanke förlag) presenterades, introducerar detta avsnitt ett panelsamtal, av moderator Stephan Borgehammar, med

  • Jakob Löndahl, universitetslektor i aerosolteknologi
  • Svante Nordin, professor i idé- och lärdomshistoria
  • Johannes Persson, professor i teoretisk filosofi
  • Ulf Jonsson, professor i religionsfilosofi

----------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin,  för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. För kritik eller kommentarer till avsnittet, skriv gärna en rad till religionochteologi@outlook.com, eller på Twitter till @reloteol.

 ----------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2019 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822