Friday Apr 07, 2023

Gud, andra orsaker & Pascal | Ulf Jonsson

Detta är ett inledande avsnitt i en kort serie avsnitt, med utgångspunkt från Ulf Jonsson, professor i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet (Uppsala), som presenterar sin nyutkomna bok (Fri Tanke förlag) Gud och andra orsaker. Hur en ny teori om orsak och verkan kan förändra vår världsbild. I efterföljande avsnitt återfinns även ett panelsamtal samt ett föredrag om Pascal av professor emeritus i idé & lärdomshistoria vid Lunds universitet: Svante Nordin. 

Innehåll för avsnitt ett & två i denna serie går även att se på vår youtubekanal: https://www.youtube.com/watch?v=lZAT-5fkXsM&ab_channel=Religion%26Teologi

----------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin,  för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. För kritik eller kommentarer till avsnittet, skriv gärna en rad till religionochteologi@outlook.com, eller på Twitter till @reloteol.

 ----------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2019 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822