Thursday Apr 13, 2023

Gud, andra orsaker & Pascal | Svante Nordin

I detta avsnitt får vi den sista delen i en kort serie av fördrag & samtal, arrangerade fredagen den 31 mars, mellan tidskriften "Signum" och Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet.

Föredraget "Blaise Pascal – fortfarande aktuell jubilar" framfördes av Svante Nordin, professor i idé- och lärdomshistoria. 

----------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin,  för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. För kritik eller kommentarer till avsnittet, skriv gärna en rad till religionochteologi@outlook.com, eller på Twitter till @reloteol.

 ----------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2019 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822