Thursday Jun 06, 2024

Elisabet Göransson | Traditionen, texten och auktoriteten

Dagens avsnitt är en föreläsning från årets upplaga av "patristiska dagen" och temat Disciplin, individ och kollektiv. Klostret – den europeiska bildningens vagga. 2 April 2024 höll Elisabet Göranssons en föreläsning med titeln, "Traditionen, texten och auktoriteten" som en av flera föredrag från  forskarna inom det av RJ finansierade projektet "Auktoritet, samhälle och individuell frihet - det latinska klosterväsendet och rötterna till Europas utbildningsideal". Efter projektledaren Samuel Rubensons korta introduktion följer Elisabet Göranssons föredrag (05.56 in i avsnittet). För att ta del av Göranssons presentation se här.

Elisabet Göransson är forskare i latin, utbildningskoordinator och timlärare, vid CTR. 

----------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. För kritik eller kommentarer till avsnittet, skriv gärna en rad till religionochteologi@outlook.com, eller på Twitter till @reloteol.

 ----------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2019 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320