Religion och Teologi

Religion och Teologi header image 1
September 30, 2019  

Catharine Keller | Political Theology of the Earth

In this episode of R&T, the second from the academic year of 2019-2020, we will listen to a lecture given at CTR on the 16th of September 2019, by prof. Catharine Keller with the title:

"Political Theology of the Earth. The struggle for a New Public." 

Catherine Keller is a contemporary Christian theologian and Professor of Constructive Theology at Drew University's Graduate Division of Religion. As a constructive theologian, Keller's work is oriented around social and ecological justice, poststructuralist theory, and feminist readings of scripture and theology.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Religion and Theology is produced by Joel Kuhlin for the Center for Theology and Religious Studies.

If you have comments or critique of this episode, or any other episodes of R&T, please write an email to religionochteologi@outlook.com.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Music for R&T is generously provided by the trio Nous (Thomas Hellsten, Tom Tveita, Per Boqvist).

September 18, 2019  

Anders Jarlert | Kyrkohistoriens nu

Detta avsnitt av R&T är avskedsföreläsningen, som hölls av professor i kyrkohistoria, Anders Jarlert, den 28 Maj, 2019.

Professor Jarlert sammanfattar kort sin gärning och biografi på följande vis, på CTRs hemsida:

"Jag är född 1952, professor i kyrkohistoria 1999, seniorprofessor 2019, och forskar dels i institutionshistoria, dels i fromhets- och spiritualitetshistoria. Människorna i den kristna kyrkans historia - som enskilda och grupper - är centrala i min forskning. Kyrkohistorien är ett möte mellan teologiska idéer, kyrka och samhälle (kyrka och nationalsocialism, religionsfrihet), strukturer och aktörer, först och sist konkreta människors möte med kristendom och kyrka. Tvärvetenskapliga intressen är "Law and Religion", teologi och skönlitteratur (Lidner, Tegnér, Strindberg) och musik och historia (Bach, Wagner). Som föreståndare för Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv ansvarar jag för frågelistorna, de generella som riktar sig till Svenska kyrkans församlingar för att mäta förändringar i kyrkolivet, och de speciella (t.ex. julkrubbor, rättegångsgudstjänster). Jag är sedan 2001 redaktör för Kyrkohistorisk årsskrift (KÅ) och sedan 2000 medlem av redaktionen för Kirchliche Zeitgeschichte."

------------------------------------------------------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. 

För kritik eller kommentarer, skriv en rad till religionochteologi@outlook.com.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken. 

Play this podcast on Podbean App