Religion och Teologi

Religion och Teologi header image 1
December 13, 2019  

Lasse Berg | Religion & Existens

Hösten andra del från samtalsserien "Religion & Existens: Tre samtal om konsten att överleva" utgörs av samtalet mellan Lasse Berg, dokumentärfilmare och författare, universitetslektor Alexander Maurits (kyrkohistoria) och professor Lynn Åkesson (etnologi.) 

Samtalet spelades in 28 November inför publik som samlades i Lux-byggnaden, vid Lunds universitet, för detta CTR-arrangemang som sker med hjälp av ett generöst bidrag från Thora Ohlssons stiftelse.

------------------------------------------------------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. 

För kritik eller kommentarer, skriv en rad till religionochteologi@outlook.com.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.

 

December 9, 2019  

Fáinche Ryan | Consumerism replaces Christianity?

This is the eight lecture in the series "The Many Guises of European Catholicism," hosted by the Centre for Theology and Religious Studies, and the Centre for European Studies at Lund University. And on the 25th of September - 2019, assistent Professor of the Loyola Institute (Dublin) dr. Fáinche Ryan, talked on the topic: "Consumerism replaces Christianity? The Case of Ireland."

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Religion and Theology is produced by Joel Kuhlin for the Center for Theology and Religious Studies.

If you have comments or critique of this episode, or any other episodes of R&T, please write an email to religionochteologi@outlook.com.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Music for R&T is generously provided by the trio Nous (Thomas Hellsten, Tom Tveita, Per Boqvist).

December 2, 2019  

Thomas Arentzen | Fromma träd i tidig kristendom

Den 14 november 2018 utsågs Thomas Arentzen till oavlönad docent i kyrkohistoria vid Humanistiska och teologiska fakulteterna, i Lund. Den 12 November 2019 höll Arentzen äntligen sin docent-föreläsning på CTR: "Fromma träd i tidig kristendom." Arentzen beskriver sin tidigare och nutida forskargärning på följande vis:  "Mina forskningsintressen omfattar bysantinsk kristendom och ekologi. Mer allmänt har jag fokuserat på folklig fromhet och litterära uttryck för kristen tro. Monografin The Virgin in Song från 2017 utforskar karaktäriserangar av Jungfru Maria i senantik poesi. Sedan redigerade jag antologin The Reception of the Virgin in Byzantium. Jag leder nu forskningsprojektet Bortom trädgården: En ekokritisk undersökning av tidigbysantinsk kristendom."

------------------------------------------------------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. 

För kritik eller kommentarer, skriv en rad till religionochteologi@outlook.com.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken

Play this podcast on Podbean App